sa'à naà

cedelio kúú ve’e tíkuá’a xí’í chíndeé tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó, ve’e yó’o kúú nuù kávà’à-nà tuti xí’í táa-na sa’à ndi’i tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó. kúnì ve’e cedelio ñúchí náá ndikòò tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó.

ka'àn xí'í nà-yuu

  • Camino a la Granja S/N · Paraje Daníbelo · San Jerónimo Tlacochahuaya · Tlacolula · Oaxaca.
  • 044 951 5458248
  • contacto@cedelio.edu.mx

 

ndichi'i mii-on yó'o