COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICA/ADQUISICIÓN

  • CURSO-TALLER: ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, DIRIGIDO A DOCENTES Y PÚBLICO EN GENERAL, SEDE CENTRO ÁCADEMICO Y CULTURAL SAN PABLO

Objetivo General

Proporcionar información teórica sobre procesos de revitalización de lenguas minoritarias en el contexto Latinoamericano, Nacional y Estatal.

Facilitar estrategias comunitarias en procesos de revitalización lingüística en el contexto oaxaqueño.

NOVIEMBRE 2014

sa'à naà CEDELIO

cedelio kúú ve’e tíkuá’a xí’í chíndeé tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó, ve’e yó’o kúú nuù kávà’à-nà tuti xí’í táa-na sa’à ndi’i tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó. kúnì ve’e cedelio ñúchí náá ndikòò tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó.

sa'à naà

cedelio kúú ve’e tíkuá’a xí’í chíndeé tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó, ve’e yó’o kúú nuù kávà’à-nà tuti xí’í táa-na sa’à ndi’i tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó. kúnì ve’e cedelio ñúchí náá ndikòò tù’ùn ká’àn-nà ñuu ndíó.

ka'àn xí'í nà-yuu

  • Camino a la Granja S/N · Paraje Daníbelo · San Jerónimo Tlacochahuaya · Tlacolula · Oaxaca.
  • 044 951 5458248
  • contacto@cedelio.edu.mx

 

ndichi'i mii-on yó'o