‘ïna nchkatei’ kalyotei’

‘ÏNA LKA CEDELIO

CEDELIO lkana ska no’ö,  s’ë ndya-nane’,   nyo’ö  ku’neina,   na ‘atsatei  nchga cha’ wati,   nu nckuine’ Londa’a. No’öre mdyate’ïna, s’ya nguani’ö,   ngunyö ska ta ntë wati ‘ïna, s’ya juïne’,  na ‘neicha’ chkua ska no’ö,  s’ë kas’öne’, ni’ö nu tayane’  na cha’ nu mshnu ntë kula ‘ïna ‘a tsateina.

TNYÖ NU NCHKATEÏ’NA  KU’NEÏNA

No’öre nchkateï‘na,  ku’neina nchga lo tnyö,  nu ni’ö kas’öna, chkui’na,  kö’na, lo ni’ö ku’neina na nchga cha’ wati nu te nchkui’-ne’ Londa’a,  tayana ‘ï nu shue nu ns’ui shkula, na ‘alyatei na lka ska ntë wati.

TNYÖ NU ‘NEINA  

“No’ö ‘ï nchga cha’ wati”. Lkana ska no’ö shkula nu ngyi‘nei  tnyö cha’  ni’ö tayana  ‘ï nchga ntë na  ‘atkui  ni’ö-t’i  ‘ï nchga cha’ wati nu nchkui’ ntë Londa’a, lo kui’ nguani’ö  ndyanana ni’ö-nu ska cha’ wati chkui’-ne’ ‘ïna tsa ska s’ë.

NANU NYÖTEÏ’NA NDYILOLA.

Nanu nyöteï’ ndyilola  “No’ö ‘ï nchga cha’ wati”  na nchga cha’  wati, nu te nchkui’-ne’ Londa’a, na ‘aka jyi’otei-ne’, ndukuitei’-ne’ chkui’-ne’ ‘ïna,  na ‘atkui kat’eitei’ chkuina ska cha’ nu mshnu ntë kula ‘ïna.

Chatino

‘ïna nchkatei’ kalyotei’

CEDELIO lkana ska no’ö, s’ë ndya-nane’, nyo’ö ku’neina, na ‘atsatei nchga cha’ wati, nu nckuine’ Londa’a. No’öre mdyate’ïna, s’ya nguani’ö, ngunyö ska ta ntë wati ‘ïna, s’ya juïne’, na ‘neicha’ chkua ska no’ö, s’ë kas’öne’, ni’ö nu tayane’ na cha’ nu mshnu ntë kula ‘ïna ‘a tsateina

S’ë kyjaü ‘ïwa

  • Camino a la Granja S/N · Paraje Daníbelo · San Jerónimo Tlacochahuaya · Tlacolula · Oaxaca.
  • 044 951 5458248
  • contacto@cedelio.edu.mx

 

Chkwa nei nde