General

There is currently no content classified with this term.

‘ïna nchkatei’ kalyotei’

CEDELIO lkana ska no’ö, s’ë ndya-nane’, nyo’ö ku’neina, na ‘atsatei nchga cha’ wati, nu nckuine’ Londa’a. No’öre mdyate’ïna, s’ya nguani’ö, ngunyö ska ta ntë wati ‘ïna, s’ya juïne’, na ‘neicha’ chkua ska no’ö, s’ë kas’öne’, ni’ö nu tayane’ na cha’ nu mshnu ntë kula ‘ïna ‘a tsateina

S’ë kyjaü ‘ïwa

  • Camino a la Granja S/N · Paraje Daníbelo · San Jerónimo Tlacochahuaya · Tlacolula · Oaxaca.
  • 044 951 5458248
  • contacto@cedelio.edu.mx

 

Chkwa nei nde